Nawozy ekologiczne

Ogród ekologiczny to ogród zdrowy, powiązany z naturą, łatwy w uprawie. Sprzyja wypoczynkowi i jest bardzo modny. Jego utrzymanie nie wymaga dużych nakładów pracy.

 

Nawozy naturalne to cenne źródło materii organicznej, a także makro i mikroskładników. Przy czym stosowane nieodpowiednio mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Nawozy naturalne , organiczne dostarczają glebie brakujących składników mineralnych, a także wzbogacają ją w próchnicę.
Nawozy organiczne są wytwarzane z substancji organicznej bądź z mieszaniny różnych substancji organicznych.

Wśród nich wyróżnić można:

  • nawozy pochodzenia zwierzęcego: obornik, gnojówkę, gnojowicę, nawóz kurzy (pomiot), guano (odchody ptaków morskich);
  • nawozy pochodzenia roślinnego: torf, słomę;
  • kompost (nawóz pochodzenia roślinnego i zwierzęcego).


Obornik jest mieszaniną płynnych i stałych przefermentowanych odchodów zwierzęcych pochodzących z hodowli razem ze ściółką. Zawiera składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin, jest cennym źródłem próchnicy, poprawia właściwości fizyczne i chemiczne nawożonej gleby oraz oddziałuje na zachodzące w niej przemiany mikrobiologiczne.


Gnojowica i gnojówka to przefermentowane odchody zwierzęce. Gromadzi się je w szczelnie zamkniętych zbiornikach i rozcieńcza przed nawożeniem nimi pól. W składzie gnojówki przeważają produkty fermentacji moczu.


Kompost jest nawozem, który powstajc z odpadowej materii organicznej (skoszona trawa, opadające płatki kwiatów czy gałęzie, resztki pożywienia) składowanej w kompostowniku, gdzie są przetwarzane pod wpływem działania mikroorganizmów.
Kompost jest nawozem uniwersalnym, który może być stosowany do poprawiania jakości każdej gleby i nawożenia każdej rośliny.

 

Współpracujemy tylko z renomowanymi firmami :

  • SUBSTRAL
  • EKODARPOL
  • FLOROVIT
  • TARGET
  • START OGRÓD